نیازمندیهای قبرس

خانه و ویلا - نیازمندیهای قبرس

 • افزودن به علاقه‌مندی 148 بازدید 180,000 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 152 بازدید 96,000 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 449 بازدید 330,000 £

  پنت هاوس فول فرنیش

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 125 بازدید 252,000 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 159 بازدید 345,000 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 140 بازدید 132,000 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 244 بازدید 329,950 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 179 بازدید 599,900 £

  خانه سه خوابه

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 207 بازدید 77,900 £

  خانه ویلایی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 242 بازدید 180,000 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 161 بازدید 165,000 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 103 بازدید 400,000 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 154 بازدید 320,000 £

  ویلا ۴خوابه

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 154 بازدید 390,000 £
 • افزودن به علاقه‌مندی 149 بازدید 999,950 £