نیازمندیهای قبرس
شرایط-زندگی-در-قبرس

زندگی در قبرس شمالی

کشور قبرس جزیره ای در شرق مدیترانه است. این کشور از زمان های بسیار قدیم به دلیل ثروت معدنی، شراب، محصولات عالی و زیبایی طبیعی مشهور بوده است. مساحت کل آن 9251 کیلومتر مربع می باشد. بیش از دو سوم جمعیت این کشور شهرنشین هستند. میزان مهاجرت در قبرس بسیار زیاد بوده است و تخمین […]